Občina Škofja Loka je pogodbo za gradnjo ter pogodbo za storitev inženirja in nadzora podpisala 28. avgusta 2013. Na podlagi izvedenih postopkov javnega naročanja je izvajalec gradnje vodovodnega sistema podjetje IMP PROMONT d.o.o., Ljubljana – Črnuče v skupnem nastopu s podjetjem Kolektor Koling d.o.o., Idrija, izvajalec storitev inženirja in nadzora pa podjetje DRI upravljanje investicij d.o.o., Ljubljana v skupnem nastopu s podjetjem Projekt d.d. Nova Gorica.

Izvajalec obveščanja javnosti o izvajanju operacije, s katerim sta 20. avgusta 2013 podpisali pogodbo obe občini, je podjetje Gorenjski glas, d.o.o., Kranj.