Konec novembra 2013 so se začela izvajati dela na izgradnji vodovodnega podsistema sistema Trebija-Podgora na Trebiji in v decembru 2013 pa še na izgradnji vodovodnega sistema Trebija-Poljane-Škofja Loka v Podgori. Od sredine septembra, ko se je gradnja začela do konca leta 2013 je bilo skupaj vkopanih 7,920 km vodovodnega cevovoda, kar predstavlja 48,10% skupne dolžine vseh cevovodov, ki se bodo zgradili v občini v sklopu te operacije. Zaradi ugodnih vremenskih razmer se je v januarju 2014 gradnja intenzivno nadaljevala in tako je bilo konec januarja vkopanih že 9,30 km vodovodnega cevovoda, kar predstavlja  56,5 % skupne  dolžine.

Poleg tega so bila zaključena gradbena dela na vodohranih Gorenja vas (kapacitete 200 m3), Todraž (kapacitete 100 m3) in Trebija (kapacitete 100 m3), ki so tako pripravljeni za začetek vgrajevanje električni inštalacij in opreme ter strojnih inštalacij in opreme. Dela v letu 2013 so bila zaključena v okviru planiranih aktivnosti.

Glede na vremenske razmere in možnosti se gradnja vodovodnega sistema in podsistemov nadaljuje tudi v letu 2014.

Gradnja vodovodnega sistema in podsistemov poteka na območju naselij Trebija, Podgora in Poljane. V maju se je začela gradnja novega vodohrana Kovnica v Poljanah, ki je zaradi strmega terena in slabe zemljine zelo zahtevna. Vodovod je vkopan tudi v Hotoveljski grapi, kjer poteka gradnja klorinatorske postaje, vzporedno potekajo priprave za začetek obnove zajetja Milostovka. Na vodohranu Gorenja vas so se začela izvajati zaključna gradbena dela in vgradnja strojnih inštalacij. Do konca maja 2014 je bilo tako vkopanih 12.569 m cevovodov, kar predstavlja 76,0% celotne dolžine.

  • Do konca septembra 2014 je bilo vgrajeno več kot 16 km vodovodov, gradnja je v zaključni fazi. Zaključek močno ovira slabo vreme oz. neprestano deževje.
  • Zaradi izrednih vremenskih razmer je prišlo do podaljšanja pogodbenega roka za 46 dni oz. do 15.12.2014, zato je bil z izvajalcem podpisan aneks k gradbeni pogodbi.
  • V oktobru 2014 napredovanje del ovira možno deževje, poleg tega je vodna ujma prizadela Hotoveljsko grapo, kjer so bili popravljeni objekti, oba AB jaška in klorna postaja, izvajanje del je bilo ustavljeno, ker dostop do objektov ni mogoč.
  • Vzporedno potekajo priprave na tehnični pregled objektov, pripravljajo se PID-i, geodetski posnetki, tlačni in tesnostni preizkusi, dokazilo o zanesljivosti objekta …
  • Določeni so bili termini za tehnične preglede in sicer 19.11.2014, 3.12.2014 in 5.12.2014.
  • Uspešno smo uspeli narediti tehnične preglede in odpravljajo se ugotovljene pomanjkljivosti.
  • Sporočamo veselo novico, da smo dne 15.12.2014 uspeli pridobiti vseh pet uporabnih dovoljenj za vodovodni sistem in podsisteme.