Skupno vlogo za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada EU za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« sta občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane oddali na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v avgustu 2012. Po dokončni uskladitvi vloge s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje v juniju 2013 je bila vloga posredovana v pregled na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je avgusta 2013 izdalo odločbo št. KS OP ROPI/5/2Sora/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« in s tem odobrilo sofinanciranje projekta iz Kohezijskega sklada EU.