Vodovodni sistem na območju občine Škofja Loka in občine Gorenja vas – Poljane predstavlja samostojen, enoten in hidravlično povezan sistem oskrbe s pitno vodo. Prebivalci na območju obeh občin so se soočali z vse bolj perečo problematiko oskrbe s pitno vodo. Obstoječi vodovodni sistem namreč ni omogočal več popolnoma varne in zadostne oskrbe s pitno vodo.