V okviru projekta smo položili 35.308 metrov cevovodov, zgradili 3 črpališča z vrtinami, zgradili 5 vodohranov in 3 prečrpalne postaje, zgradili skupni zbirni jašek za vrtine in klorinatorsko postajo, uredili zajetje Spodnja Hotovlja (zajetje Milostovka).

Z izvedbo projekta smo vodovodni sistem ustrezno hidravlično uredili, hkrati pa smo izpolnili naslednje cilje:

  • izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotavljanje boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,
  • zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo ter
  • povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.