Vrednost celotne operacije na podlagi podpisanih izvajalskih pogodb znaša 10.736.312,16 EUR brez DDV. Operacijo bo delno sofinanciral Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo«, delno Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in delno občinska proračuna obeh občin. Delitev stroškov po občinah in koliko bo prispevala vsaka od zgoraj navedenih institucij, je prikazano v tabeli.

viri_financiranja

Viri financiranja

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.