Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« zaključen v pogodbenem roku

Škofja Loka, 15. septembra 2015 – Na novinarski konferenci, ki je potekala v Poročni dvorani na Občini Škofja Loka, so predstavniki občin in izvajalca predstavili zaključek gradbenih del evropskega projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, za katerega sta Občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane pridobili sofinanciranje Kohezijskega sklada.

Občini sta odločbo o dodelitvi sredstev Kohezijskega sklada prejeli 14. avgusta 2013. Pričetek del pogodbeno 10,7 milijonov EUR (brez DDV) vrednega projekta se je začel v občini Gorenja vas – Poljane dne 6. decembra 2012 in zaključil dne 31. avgusta 2015 v občini Škofja Loka.
Nosilec pogodbe in izvajalec gradnje vodovodnega sistema za Občino Škofja Loka je bilo podjetje IMP PROMONT, d.o.o., iz Ljubljane-Črnuč v skupnem nastopu s podjetjem Kolektor Koling, d.o.o., iz Idrije, za Občino Gorenja vas – Poljane pa podjetje IPI, d.o.o., iz Rogaške Slatine.

V okviru projekta so položili 35 km cevovodov, zgradili tri črpališča z vrtinami, pet vodohranov, tri prečrpalne postaje, zgradili skupni zbirni jašek za vrtine, klorinatorsko postajo ter uredili zajetje spodnja Hotovlja (zajetje Milostovka). Z izvedbo projekta je bil ustrezno urejen hidravlični sistem, hkrati pa so bili izpolnjeni naslednji cilji:
- Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotavljanje boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,
- Zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo ter
- Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.

V občini Gorenja vas – Poljane so z deli zaključili decembra lani, v občini Škofja Loka pa konec avgusta letos.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.

 

Prenesite si podrobno PREZENTACIJO ob zaključku projekta.

Preberite poročilo o poteku operacije v občini Škofja Loka.

Preberite poročilo o poteku operacije v občini Gorenja vas – Poljane.

Dodatne informacije:

Mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, T: 04 51 12 300, F: 04 51 12 318, E: obcina@skofjaloka.si, W: www.skofjaloka.si

Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, T: 04 518 31 00, F: 04 518 31 01, E: info@obcina-gvp.si, W: www.obcina-gvp.si

 

https://www.youtube.com/watch?v=PNOefPNgZYQ

 

porecjeSore_oskrba_prezentacija_konec