Začetek izvajanja projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sore – Občina Škofja Loka

Škofja Loka, 28. avgust 2013 –Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 14. avgusta 2013 izdalo odločbo, s katero je projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Sore v višini 16.400.945 EUR, v katerega sta vključeni Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas – Poljane, odobrilo sofinanciranje iz Kohezijskega sklada v višini 8.900.000 EUR.

Župan Občine Škofja Loka, mag. Miha Ješe, in župan Občine Gorenja vas – Poljane, g Milan Čadež, sta na novinarski konferenci v sredo, 28. avgusta, v poročni dvorani Občine Škofja Loka predstavila skupni projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore.

Ob slavnostnem podpisu pogodb z na javnem razpisu izbranim izvajalcem gradbenih del za izvedbo projekta – župan Občine Škofja Loka, Miha Ješe, je pogodbo podpisal s Tomažem Porento, direktorjem podjetja IMP PROMONT d.o.o. iz Ljubljane in z na javnem razpisu izbranim inženirjem in nadzornikom pri izvedbi projekta. Pogodbo sta z županom podpisala Saša Kovačič, generalni direktor, in Tadej Veber, član poslovodstva družbe DRI upravljanje investicij d.o.o. iz Ljubljane.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.

 • _GK_4231
 • _GK_4223
 • _GK_4212
 • _GK_4226
 • _GK_4210
 • _GK_4204
 • _GK_4201
 • _GK_4198
 • _GK_4191
 • _GK_4195
 • _GK_4185
 • _GK_4187
 • _GK_4180
 • _GK_4173
 • _GK_4171
 • _GK_4167
 • _GK_4300
 • _GK_4157
 • _GK_4288
 • _GK_4283
 • _GK_4271
 • _GK_4267
 • _GK_4262
 • _GK_4255
 • _GK_4260
 • _GK_4258
 • _GK_4249
 • _GK_4252
 • _GK_4244
 • _GK_4248
 • _GK_4242
 • _GK_4238
 • _GK_4234
 • _GK_4167
 • _GK_4157